Junta Directiva

Junta Directiva
Elegida en Assemblea General Ordinària de 23-6-2018
Enrique Esteve Verdú, president
Sergio Ortega Gimeno, vicepresident
Mariola Cortés Molina, secretària
Óscar Martínez Albero, tresorer

Vocales:

Francisco Díaz Urbano
Duna Valor Ferrer
María Baldó Cantó
Marisa Sempere Pérez

CONTACTE: cmp.alcoy@gmail.com ** Mòbil: 691.107.331

Alguns del membres d’esquerra a dreta: Sergio Ortega, María Baldó, Enrique Sempere, Duna Valor, Óscar Martínez, Marisa Sempere i Mariola Cortés

Anuncis